Politiattest

Lover og regler om politiattest:

Alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år.

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil ofte ha et ansvars- eller tillitsforhold og slik være omfattet av ordningen.

Reglene om politiattest i idretten baserer seg på bestemmelser i politiregisterloven og politiregisterforskriften. Med utgangspunkt i disse bestemmelsene har idrettsstyret fattet vedtak om at alle organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, skal kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Du kan lese mer om de aktuelle bestemmelsene og vedtaket fra idrettsstyret under.

Les mer på : https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Politiattestansvarlig i Midt-Telemark Turn:

Lene Svalbjørg Tangen post@midttelemarkturn.no

Skroll til toppen